Palača Kazina - glazbena akademija

Godina izgradnje: 2022
Investitor: Sveučilište Ljubljani
Lokacija: Ljubljana
Fotografija: Dragan Arrigler

Cjelovita obnova palače i okolnih površina za potrebe glazbeno-umjetničke djelatnosti i provođenje ostalih aktivnosti Glazbene akademije UL, uz osiguranje odgovarajućih akustičkih uvjeta zgrade i pripadajućih prostorija. Zahtjevna rekonstrukcija, investicijsko održavanje i restauratorski i GOI radovi na zaštićenoj građevini uz ojačanje podrumskih zidova, sanacija postojeće drvene stropne konstrukcije, sanacija zasvođenih stropova, ojačanje postojećih zidova, novi AB horizontalni sklop kao baza nove čelične krovne konstrukcije, te sanacija stropa iznad velike dvorane omogućila je objedinjavanje cjeline i prezentaciju kvalitetnih elemenata građevine koja se smatra jednom od rijetkih sačuvanih javnih višenamjenskih palača. Najreprezentativniji dio obnove predstavljala je velika dvorana u kojoj je sačuvana originalna stropna slika, vraćen izvorni dizajn i boja.

Povezani projekti

Gradska tržnica Ptuj

Gradska tržnica Ptuj

Ptuj | 2019
Dječji vrtić Hoče-Slivnica

Dječji vrtić Hoče-Slivnica

Hoče | 2019
Konzervatorij za glazbu i balet

KGBL

Ljubljana | 2019