Palača Kazina - akademija za glasbo

Leto izgradnje: 2022
Investitor: Univerza v Ljubljani
Lokacija: Ljubljana
Foto: Dragan Arrigler

Celovita prenova palače in pripadajočih površin za namen glasbeno umetniške dejavnosti ter drugih dejavnosti UL Akademije za glasbo z zagotovitvijo ustreznih akustičnih pogojev tako z vidika gradbene kot prostorske akustike. Zahtevna rekonstrukcija, investicijsko-vzdrževalna in restavratorska ter GOI dela spomeniško zaščitenega objekta z utrditvijo kletnih zidov, sanacijo obstoječih lesenih stropnih konstrukcij, sanacijo stropov z oboki, ojačitvijo obstoječih zidov, novo AB horizontalno vezjo kot ležiščem nove jeklene strešne konstrukcije, sanacijo stropa nad veliko dvorano je omogočila povezovanje celote in prezentacijo kvalitetnih elementov stavbe, ki velja za eno redkih ohranjenih večnamenskih javnih palač. Najbolj reprezentativen del prenove je velika dvorana, kjer se je ohranila prvotna poslikava stropa, s prenovo pa povrnjena prvotna zasnova in barvna podoba.

Sorodni projekti

Osnovna šola Preserje

OŠ Preserje

Preserje | 2021
Grad Brdo

Grad Brdo

Brdo pri Kranju | 2020
Arhiv Republike Slovenije

Arhiv RS

Ljubljana | 2024