Kompostarna MBO Simbio

Godina provedbe: 2015
Investitor: SIMBIO d.o.o.
Lokacija: Celje

Provedba GOI radova za nadogradnju MBO-a (postrojenja za mehaničko- biološku obradu otpada) i kompostane na području Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Celje. Konstrukcija montažnog objekta izrađena je od pocinčane čelične konstrukcije na podložnom AB zidu, lučni krov je prekriven specijalnim platnom. Objekt se sastoji od tehnoloških komponenti: PMKO dijela, BIO dijela, natkrivenih ventilatora sa sustavom ventilacije, biofiltera sa ovlaživačem zraka, bazena tehnološke vode sa sustavom ovlaživanja i dijelom za nadzor. Objekt s podnom ventilacijom za sirovine i stropnim odvodom zraka preko vodenog filtra ima konstantan podtlak. Podna odvodnja spojena na vanjski sabirni bazen. Oborinska voda se reciklira.

Povezani projekti

Pješački most Maribor

Pješački most Maribor

Maribor | 2023
IOC Neverke

IOC Neverke

Pivka | 2022
Uređenje Gruberovog kanala

Gruberov kanal

Ljubljana | 2015