Osnovna šola Šmarjeta

Pričetek gradnje: 2023
Investitor: Občina Šmarješke Toplice
Lokacija: Šmarješke Toplice

Izvedba rušitvenih del, gradnja prizidka ter izvedba vse drugih gradbeno obrtniških ter inštalacijskih del zajetih v projektu Osnovna šola Šmarjeta, rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidava.

Sorodni projekti

Center šolskih in obšolskih dejatnovsti OE Soča

CŠOD OE Soča

Tolmin | V gradnji
Arhiv Republike Slovenije

Arhiv RS

Ljubljana | V gradnji
Zgodovinski arhiv Ljubljane

Zgodovinski arhiv Ljubljane

Ljubljana | V gradnji