Zgodovinski arhiv Ljubljane

Pričetek gradnje: 2023
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Lokacija: Ljubljana

Rekonstrukcija objekta na Mestnem trgu 27. Predvidena gradnja (rekonstrukcija) zajema prostore, ki se nahajajo v dveh sosednjih objektih. Objekt 1 zajema prostore na Mestnem trgu 27, ki je zaradi večjih posegov predmet novega GD in prostore v 3. nadstropju na Mestnem trgu 1, ki so predmet IVD. Objekt 2 zajema prostore v 1. in 2. nadstropju objekta na Ciril-Metodovem trgu 21, ki so predmet IVD. Objekt 2 predstavlja registriran spomenik kulturne dediščine.

Sorodni projekti

Osnovna šola Pod goro

OŠ Pod goro

Slovenske Konjice | V gradnji
Zdravstveni dom Nova Gorica

ZD Nova Gorica

Nova Gorica | V gradnji
Vrazov trg

Vrazov trg

Ljubljana | V gradnji