Arhiv Republike Slovenije

Pričetek gradnje: 2022
Investitor: Ministrstvo za kulturo RS
Lokacija: Ljubljana

Rekonstrukcija objekta (severnega trakta) ter novogradnjo na južni strani z direktno navezavo na obstoječ objekt (osrednji del severnega dela). Projekt se izvaja s smernicami ZVKDS. Novogradnja etažnosti K+P+2 bo zgrajena v notranjem atriju kjer se trenutno nahajajo zunanja parkirišča.

Sorodni projekti

Osnovna šola Šmarjeta

OŠ Šmarjeta

Šmarješke Toplice | V gradnji
Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Bežigrad

Ljubljana | V gradnji
Center šolskih in obšolskih dejatnovsti OE Soča

CŠOD OE Soča

Tolmin | V gradnji