Zdravstveni dom Nova Gorica

Pričetek gradnje: 2022
Investitor: Mestna občina Nova Gorica
Lokacija: Nova Gorica

Rekonstrukcija, prizidava in novogradnja prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. faza, umestitev novega objekta, ki ga tvorita podzemna garažna stavba in nadzemna stavba za zdravstveno oskrbo, ZU s prometno in hortikulturno ureditvijo, infrastrukturna ureditev, funkcionalna umestitev opreme v načrtovani objekt, navezava na obstoječi objekt.

Sorodni projekti

Arhiv Republike Slovenije

Arhiv RS

Ljubljana | V gradnji
Vrazov trg

Vrazov trg

Ljubljana | V gradnji
Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Bežigrad

Ljubljana | V gradnji