Plečnikova hiša

Leto izvedbe: 2015
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Lokacija: Ljubljana

Celovita, restavratorsko in gradbeno zahtevna prenova, ki danes služi muzejski dejavnosti z ohranitvijo izvirne podobe njene zunanjosti in notranjosti z vso Plečnikovo avtorsko oblikovano notranjo opremo in originalnim inventarjem. Izvedba je zajemala novo vsebinsko organizacijo celotnega objekta, predvsem prostorov v obeh hišah ob Karunovi, z muzejsko postavitvijo in spremljajočimi programi, statično sanacijo objekta in prenovo instalacij. Hiša z ohranjenim originalnim inventarjem je kulturni spomenik državnega pomena. Izvedbo je v celoti nadzoroval ZVKDS Restavratorski center.

Sorodni projekti

Vrtec Pedenjped, Kašelj

Vrtec Pedenjped

Kašelj pri Ljubljani | 2018
Akademija za gledališče, film, radio in televizijo

AGRFT

Ljubljana | 2020
Osnovna šola Lavrica

OŠ Lavrica

Lavrica | 2021