Osnovna šola Tabor Logatec

Pričetek gradnje: 2023
Investitor: Občina Logatec
Lokacija: Logatec

Izvedba rekonstrukcije in prizidave OŠ Tabor Logatec z nadzidavo centralnega dela šole z vhodom in dela veznega dela šole P + 1N z novimi učilnicami, hodnikom, stopniščem in dvigali.

Sorodni projekti

Center šolskih in obšolskih dejatnovsti OE Soča

CŠOD OE Soča

Tolmin | V gradnji
Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Bežigrad

Ljubljana | V gradnji
Osnovna šola Pod goro

OŠ Pod goro

Slovenske Konjice | V gradnji