Center šolskih in obšolskih dejatnovsti OE Soča

Pričetek gradnje: 2022
Investitor: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Lokacija: Tolmin

Energetska sanacija objekta in tehničnih naprav z adaptacijo in preureditvijo bivalnih in skladiščnih prostorov ter ureditvijo površin v atriju in okolici objekta.

Sorodni projekti

Zgodovinski arhiv Ljubljane

Zgodovinski arhiv Ljubljane

Ljubljana | V gradnji
Osnovna šola Pod goro

OŠ Pod goro

Slovenske Konjice | V gradnji
Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Bežigrad

Ljubljana | V gradnji