Akademija za gledališče, film, radio in televizijo

Leto izvedbe: 2020
Investitor: Univerza v Ljubljani
Lokacija: Ljubljana

Celostna rekonstrukcija objekta nekdanje Fakultete za kemijo v katerem je svoje prostore dobila Akademija za gledališče, film, radio in televizijo. Zahtevna tehnološka gradnja, objekt je opremljen z vso potrebno produkcijsko tehnologijo. Pri obnovi se je ohranilo večino prepoznavnih arhitekturnih elementov stavbe kot npr. členitev fasade in vhodni kamniti portal. V notranjščini se je po konservatorskih smernicah ohranilo glavno stopnišče in vhodna avla v hotaveljskem marmorju z vsemi elementi, oblogami, stavbnim pohištvom in ograjo.

Sorodni projekti

Telovadnica k osnovni šoli Miren

Telovadnica OŠ Miren

Miren | 2022
Palača Kazina - akademija za glasbo

Palača Kazina

Ljubljana | 2022
Univerza na primorskem - fakulteta za management in pedagoška fakulteta

UP - FM in PM

Koper | 2020