Izgradnja Lattermanovega podhoda v sklopu projekta Kopališče Ilirija

Pričetek gradnje: 2022
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Lokacija: Park Tivoli, Ljubljana

Izgradnja železniškega podhoda in pešpoti od novega kopališčnega kompleksa Ilirija v park Tivoli. Gradnja podhoda se je izvajala s podrivanjem, brez prekinitve prometa pod provizoriji in s sprotnim odkopavanjem. Tehnologija gradnje vplivala na zasnovo objekta. Poleg kota križanja sten je širino podhoda določal tudi Lattermanov drevored, ki je zaščiten od ZVKDS. Velik razpon podhoda je zmanjšan z dvema vmesnima »V« stebroma, pravokotni razpon meri 17,11 m, vzporedni pa 19,52 m.

Sorodni projekti