Dvorana Tabor

Leto izvedbe: 2021
Investitor: Mestna občina Maribor
Lokacija: Maribor

Rekonstrukcija, energetska sanacija in dozidava obstoječe dvorane Tabor s povečanjem požarne zaščite ter varnosti objekta in izgradnjo vzhodnega aneksa z obema zaključenima deloma vhodne avle, z vhodi in izhodi, evakuacijskimi hodniki in povezovalnimi ter požarnimi stopnišči, enega dvigala. Povezovalni hodnika v obliki obodne fasade s streho ter dostopi v dvorano na severnem in južnem delu, toplotna zaščita, električne in strojne inštalacijo, sanitarije za obiskovalce, garderobe v kletni etaži, komunalni priključki.

Sorodni projekti

Telovadnica k osnovni šoli Miren

Telovadnica OŠ Miren

Miren | 2022
Dom vodnih športov

Dom vodnih športov

Piran | 2018
Zahodna tribuna stadiona Ljudski vrt

Ljudski vrt

Maribor | 2021